Industrijski objekti

INDUSTRIJSKI OBJEKTI- REFERENCE  

industrijski objekti

SALONIT ANHOVO BARVANJE SILOSOV INDUSTRIJSKI OBJEKTI

 • SALONIT ANHOVO-INDUSTRIJSKI OBJEKTI
 • Sanacija dveh betonskih silosov, 1.600 m2.
 •  SALONIT ANHOVO
 • Sanacija dimnika H = 75 m.
 • SILOSI CEMENTA PAKIRKA, SALONIT ANHOVO
 • Sanacija AB zunanjih plaščev treh silosov, cca. 15.000,00 m².
 • ELEVATORSKI STOLP, SALONIT ANHOVO
 • Sanacija notranjih AB površin elevatorskega stolpa za transport klinkerja
 • SILOSI CEMENTA PAKIRKA – CEMENTARNA SALONIT ANHOVO
 • Sanacija AB strehe silosa

SALONIT ANHOVO ČIŠČENJE STREHE IN MENJAVA STREHE INDUSTRIJSKI OBJEKTI

 • SILOSI CEMENTA PAKIRKA – CEMENTARNA SALONIT ANHOVO
 • Sanacija notranjih AB površin v silosu.
 • SALONIT ANHOVO, MLINICA
 • Sanacija in barvanje betonskih objektov.
 • TKK SRPENICA
 • Sanacija AB dimnika.
 • MOST ČEZ IDRIJCO
 • Sodelovanje pri sanaciji – priprava betonov za sanacijo.
 • LUKA KOPER- INDUSTRIJSKI OBJEKTI
 • Sanacija težje dostopnih AB obalnih konstrukcij  cca 10.000 m2.
 • OBALNA KONSTRUKCIJA – POMOL VEZ 7B V LUKI KOPER

Sanacija armirano betonske obalne konstrukcije LUKA KOPER

 • Sanacija armirano betonske obalne konstrukcije.
 • LUKA KOPER
 • Antikorozijska zaščita kontejnerskih dvigal.
 • LUKA KOPER
 • Sanacija silosov – sanacija betonov v notranjosti (celice) silosa.
 • LUKA KOPER
 • Sanacija in AKZ jeklenih odbojnikov in pilotov na Petrolejskem privezu.

Sanacija in AKZ jeklenih odbojnikov in pilotov LUKA KOPER INDUSTRIJSKI OBJEKTI

 • KONTEJNERSKA OBALA, VEZ 7A, LUKA KOPER
 • Sanacija armiranobetonske obale, cca. 1.800,00 m².
 • LUKA KOPER – OBALNO DVIGALO ŠT. 2, OBALA ZA SIPKE TOVORE
 • Antikorozijska zaščita obalnega dvigala cca. 1.000,00 m².
 • LUKA KOPER – OBALNO DVIGALO “KENGURU”, OBALA ZA RAZSUTE TOVORE
 • Antikorozijska zaščita obalnega dvigala “kenguru” , 3.000,00 m¹.
 • LUKA KOPER – OBALNO DVIGAL ŠT. 3, OBALA ZA SIPKE TOVORE
 • Antikorozijska zaščita obalnega dvigala, 1.500,00 m¹.
 • TERMINAL ZA GLINICO, LUKA KOPER – SILOSI  GLINICE
 • Obnova AKZ zaščite silosov in elevatorjev za skladiščenje glinice, 3.210,00 m2.

ČIŠČENJE IN BARVANJE PROIZVODNE HALE -INDUSTRIJSKI OBJEKTI

 • OBALNA KONSTRUKCIJA POMOLOV: VEZ 7 IN RO-RO RAMPE V LUKI KOPER
 • Sanacija armirano betonske obalne konstrukcije.
 • STARO MOSTNO DVIGALO, TRT LUKA KOPER
 • Antikorozijska zaščita obalnega dvigala.
 • PROIZVODNA HALA ISKRA AVTOELEKTRIKA, ŠEMPETER PRI GORICI
 • Sanacija čelnih fasad dveh hal.
 • Antikorozijska zaščita zračnih tuljav in nosilcev.
 • ISTRABENZ INSTALACIJA KOPER
 • Antikorozijska zaščita plavajočih zaves na privezu za tankerje v LK.
DIMNIKI

Sanacija,OJAČITEV,BARVANJE,FUGIRANJE opečnega dimnika

 • POSLOVNI OBJEKT LESNINA, PARMOVA 53, LJUBLJANA
 • Sanacija betonskih površin fasade, pranje celotne fasade.
 • KOLINSKA LJUBLJANA
 • Sanacija opečnega dimnika.
 • TOPLARNA ŽELEZNIKI
 • Sanacija AB dimnika H = 30 m.
 • DIMNIK ŠAMPIONKA, RENČE
 • Sanacija opečnega dimnika.
 • DIMNIK KOLINSKA, LJUBLJANA
 • Izvedba ojačitve opečnega dimnika.
 • OPEČNI DIMNIK, GORIŠKE OPEKARNE
 • Sanacija opečnega dimnika.
 • ČISTILNA NAPRAVA VIPAP KRŠKO
 • Sanacija betonov bazena ČN.
 • STROJNICA HE ZAVRŠNICA, ŽIROVNICA
 • Sanacija fasade in strehe strojnice.
 • HENKEL SLOVENIJA, MARIBOR
 • Rušenje industrijskega dimnika, H = 40 m.
 • TOVARNIŠKA HALA RIKO HIŠE D.O.O., RIBNICA
 • Sanacija AB fasade, 2.700,00 m2 in fasadnih fug, 1.300,00 m1.
 • INDUSTRIJSKA HALA DE IZPARJEVALNIKI, TALUM d.d., KRŠKO
 • Sanacija hrupa v industrijski hali – montaža absorberjev hrupa.
PROIZVODNE HALE

HALA ANIS TREND OBNOVA FASADE-Periodično čiščenje proizvodnih hal-strop,inštalacije,stekla

 • PROIZVODNA HALA MALI LOG, ANIS TREND d.o.o., LOŠKI POTOK
 • Sanacija armirano betonske fasade proizvodne hale.
 • SKLADIŠČNE HALE ZA KROMPIR, MIRNA
 • Sanacija zunanjega plašča armiranobetonske hale.
 • ISKRA AVTOELEKTRIKA, ŠEMPETER PRI GORICI
 • Barvanje notranjosti industrijske hale
 • TKK SRPENICA
 • Sanacija AB fasade proizvodnje hale v , 1.000 m2.
 • KOLEKTOR IDRIJA
 • Periodično čiščenje proizvodnih hal-strop,inštalacije,stekla