STANOVANJSKI OBJEKTI

STANOVANJSKI OBJEKTI

OBNOVA FASADE- STANOVANJSKI OBJEKTI

 • PRISTANIŠKA 5, KOPER, stanovanjski objekti
 • Sanacija  fasade na poslovno – stanovanjskem objektu, 2500 m2.
 • JAKŠIČEVA 2, LJUBLJANA
 • Sanacija AB fasade ,3.000 m2 in pritrjevanje AB  plošč.
 • TOLMINSKI PUNTARJI 2, NOVA GORICA
 • Sanacija AB fasade poslovno stanovanjske stolpnice ,1.000 m2.
 • KERSNIKOVA 10, LJUBLJANA
 • Sanacija betonske fasade stolpnice v izmeri 3.000 m2.
 • NA ZELENICI 8, CELJE
 • Sanacija fasade.
 • NA ZELENICI 9, CELJE
 • Sanacija fasade v skupni izmeri 3.600,00 m².
 • PRAŽAKOVA 14 – 20, LJUBLJANA
 • Sanacija betonov na fasadi objekta.
 • CELOVŠKA 136, LJUBLJANA
 • Sanacija fasade.
 • TREBINJSKA 3, LJUBLJANA
 • Sanacija in barvanje betonske fasade.
 • BRILEJEVA 20 – 22, LJUBLJANA
 • Sanacija in barvanje betonske fasade.
 • LINHARTOVA 60, LJUBLJANA
 • Sanacija armiranobetonske fasade,  cca. 3.000,00 m².
 • KERSNIKOVA 12, LJUBLJANA
 • Sanacija AB fasade v skupni izmeri 3.000,00 m².

 • BRILEJEVA 14, LJUBLJANA
 • Sanacija armiranobetonske fasade
 • POLJANSKI NASIP 24, 26 IN 28, LJUBLJANA
 • Sanacija fasade (Demit in AB fasada), 3.200,00 m2.
 • JAKČEVA 5, LJUBLJANA
 • Sanacija fasade (Demit in AB fasada),  1.900,00 m2.
 • RUSKA 6, LJUBLJANA
 • Sanacija Demit fasade.
 • TREBINJSKA 2 – 4, LJUBLJANA
 • Sanacija armirano betonske fasade.
 • ZALOŠKA 78A, LJUBLJANA
 • Sanacija AB fasade stolpnice v izmeri 2.500 m2.
SANACIJA-OBNOVA BALKONOV -STANOVANJSKI OBJEKTI

 • NA JAMI 7, LJUBLJANA
 • Sanacija AB balkonov ,1.500 m2 in AK balkonskih ograj.
 • BRILEJEVA 19 – 21, LJUBLJANA
 • Sanacija terase in AB balkonov.
 • LJUBLJANSKA 99, DOMŽALE
 • Sanacija betonskih obrob balkonov.
 • ARCHINETOVA 15, 17, 19, LJUBLJANA
 • Sanacija in zaščita betonskih cvetličnih korit in balkonov.
 • NEUBERGERJEVA 4, LJUBLJANA
 • Sanacija AB balkonskih obrob.
 • VIŠNARJEVA 5, MEDVODE
 • Sanacija betonskih obrob balkonov.
 • CESTA NOTRANJSKEGA ODREDA 44, STARI TRG PRI LOŽU
 • Sanacija betonskih obrob balkonov.
 • ZIHERLOVA 39, LJUBLJANA
 • Sanacija betonskih cvetličnih korit in  konzol na balkonih.
 • NA JAMI 11, LJUBLJANA
 • Obnova betonskih balkonov in venca, 1.500 m2.
 • KUNAVERJEVA 7 – 9, LJUBLJANA
 • Sanacija AB balkonov
 • NA JAMI 9, LJUBLJANA
 • Sanacija betonskih balkonov.
 • TRUBARJEVA 61, LJUBLJANA
 • Sanacija betonskih balkonov.
 • OB ŽICI 7, LJUBLJANA
 • Sanacija armiranobetonskih balkonov.

 • BRILEJEVA 2 – 4, LJUBLJANA
 • Sanacija armiranobetonskih balkonov, v skupni izmeri cca. 1.200,00 m².
 • BRATOVŠEVA PLOŠČAD 9, LJUBLJANA
 • Sanacija armiranobetonskih balkonov
 • CELOVŠKA 122, LJUBLJANA
 • Sanacija armiranobetonskih balkonov v izmeri 1.000,00 m².
 • LJUBLJANSKA UL. 100, MARIBOR
 • Sanacija armiranobetonskih balkonov.
 • VOGELNA 8 – 10, LJUBLJANA
 • Sanacija AB površin balkonov.
  SANACIJA FUG – STANOVANJSKI OBJEKTI

 • KUNAVERJEVA 7 – 9, LJUBLJANA
 • Sanacija vodotesnosti fasade-menjava fug,2.000 m1.
 • BRILEJEVA 20 – 22, LJUBLJANA
 • Sanacija fug v izmeri 2.900 m1.
 • CELOVŠKA 287, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug in menjava balkonskih ograj.
 • BRILEJEVA 19 – 21, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug, 2.500,00 m1.
 • BRILEJEVA 16, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug v skupni izmeri 1.850,00 m¹.
 • KUNAVERJEVA 6 – 8, LJUBLJANA
 • Sanacija vodotesnosti fasade,menjava fug,2.000 m1.
 • TREBINJSKA 13 – 15, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug.
 • KLOPČIČEVA 2 – 4, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug, v izmeri 1.000,00 m1.
 • TREBINJSKA 2 – 4, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug
 • RUSJANOV TRG 6, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug.
 • BRILEJEVA 13 – 15, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug.
 • PUHOVA 2-4, 5-7, 9-11, 13, 15, LJUBLJANA
 • Sanacija fasadnih fug.
DRUGE OBNOVE IN SANACIJE – STANOVANJSKI OBJEKTI

 • JAKČEVA 39, LJUBLJANA
 • Sanacija in zaščita AB požarnega stopnišča.
 • OB ŽICI 11 – 13, LJUBLJANA
 • Sanacija fasade iz salonitnih fasadnih plošč.
 • SLOVENSKA CESTA 55 “KOZOLEC”, LJUBLJANA
 • Odstranitev kamnite fasadne obloge, cca 800,00 m2.
 • GLINŠKOVA PLOŠČAD 12, LJUBLJANA
 • Strokovni pregled fasade in sanacija vodotesnosti dela zgornje etaže.
 • CELOVŠKA 123 – 125 – 127, LJUBLJANA
 • Sanacija armirano betonskega venca na terasi objekta.
 • PERIČEVA 7, LJUBLJANA
 • Sanacija fasade garažnega objekta ob stanovanjski stavbi.
 • LINHARTOVA 96 – 100, LJUBLJANA

 • Sanacija zgornjega venca in komunikacijskih jeder objekta.
 • KOGOJEVA 1, LJUBLJANA
 • Sanacija armiranobetonskega zgornjega venca objekta.
 • KAJUHOVA 44, LJUBLJANA
 • Sanacija betonskega venca na terasi na stolpnici.
 • PRAŽAKOVA 7, LJUBLJANA
 • Sanacija garažnega objekta.
 • BRATOVŠEVA PLOŠČAD 30, LJUBLJANA
 • Sanacija komunikacijskega jedra in betonov na terasi.
 • CELOVŠKA 122, LJUBLJANA
 • Sanacija AB venca na terasi objekta.
 • BRATOVŠEVA PLOŠČAD 1, 5 IN 7, LJUBLJANA
 • Sanacija zgornjega betonskega parapeta.