OBNOVA BETONOV

OBNOVA BETONOV – SANACIJA BETONOV

Obnova betonov-Nezaščitene betonske konstrukcije in fasade so izpostavljene agresivnim okoljskim vplivom, zato propadajo.

Armatura v betonu ne korodira, dokler je prekrita z zadostno debelino visokoalkalnega sloja betona. To je še posebej pri starejših objektih doseženo največkrat le teoretično.

V praksi imajo armirano betonske konstrukcije po izvedbi pogosto lasaste razpoke, nemalokrat pa so zaščitni sloji vsaj lokalno pretanki. Vse to, skupaj v kombinaciji z mehanskimi obremenitvami, vlago, zmrzovanjem in solmi, ogljikovim dioksidom iz zraka ter drugimi zunanjimi vplivi, privede do karbonizacije betona, korozije armature ter kasneje tudi do ogrožanja stabilnosti konstrukcije.

Tovrstne poškodbe lahko enostavno in kvalitetno saniramo z gotovo pripravljenimi polimercementnimi reparaturnimi maltami priznanih proizvajalcev s katerimi sodelujemo. (MAPEI,SIKA,TKK,…)

SANACIJA POŠKODOVANIH BETONOV

 • čiščenje in odbijanje betonov z visikotlačnim pranjem
 • reprofilacija z sanacijskimi maltami
 • obdelava delovnih stikov
 • obdelava raznih dilatacij
 • zaščitni elastični premaz za betone

KONSTRUKCIJSKE OJAČITVE OBJEKTOV

 • lepljenje karbonskih trakov
 • lepljenje karbonske tkanine
 • lepljenje raznih sider v betonske konstrukcije

 

 

 

INJEKTIRANJE RAZPOK

 • injektiranje »mokrih razpok«-sanacija zamakanja čez razpoko
 • injektiranje razpok z nizko viskozno epoksidno smolo
 • injektiranje s cementnimi suspenzijami po recepturi

 

POVRŠINSKA ZAŠČITA BETONOV

 • elastični zaščitni premazi betonov-premoščanje razpok
 • silikonski-siloksanski zaščitni premazi
 • silikatni zaščitni in dekorativni premazi betonov
 • vodotesne obloge in premazi za čistilne naprave, cisterne in rezervarje

TORKRETIRANJE-BRIZGANJE BETONOV

 • reprofilacija zaščitnih kamnitih brežin
 • zaščita pilotnih sten
 • obnova betonskih konstrukcij