OBNOVA FASAD


VZDRŽEVANJE – OBNOVA  FASAD

Obnova fasad in vzdrževanje fasad stanovanjskih in industrijskih objektov je zahtevno, potreben pa je tudi pravilen pristop.

Samo z ustrezno izbiro sanacijskih materialov in postopkov sanacije ter ustreznim nadzorom lahko zagotovimo kvalitetno obnovo.Redno vzdrževanje in redni pregledi fasad zmanjšajo stroške in obseg obnove.

Z rednim vzdrževanjem in obnovo fasad zagotovimo:

  • manjši strošek rednega vzdrževanja
  • manjši strošek investicijskega vzdrževanja
  • boljši bivalni pogoji – stanovanjski objekti
  • boljši delovni pogoji – industrijski objekti
  • ohranjanje vrednosti nepremičnine
  • urejen izgled nepremičnine
  • preprečitev nepredvidenih dogodkov kot posledica slabo vzdrževanih objektov (zamakanje,poškodbe,..)

V našem podjetju poskrbimo za celovito sanacijo fasade,lahko pa tudi samo za določena dela na fasadi kot so:

  • preprečevanje zamakanja
  • menjava fug
  • odbitje nevarnih delov betona na fasadi  ipd.