STATIČNE OJAČITVE

STATIČNE OJAČITVE

Popravilo in ojačitev AB konstrukcij poškodovanih zaradi kemičnih, fizikalnih in mehanskih delovanj časa, naravnih vzrokov in sprememb namembnosti. Protipotresna ojačitev konstrukcij na potresnih območjih

Tipični primeri uporabe:
• popravilo in statične ojačitve nosilcev 
• popravilo konstrukcij zaradi požara,potresa
• obnova dvodimenzionalnih konstrukcij kot so AB plošče, grede, oboki, rezervoarji 
• ojačitev plošč in gred viaduktov zaradi povečanja obremenitve
• ojačitev industrijskih, komercialnih konstrukcij zaradi dodatne statične obremenitve z novimi stroji, opremo…
• ojačitev nakladalnih ramp
• ojačitve konstrukcij podvrženih vibracijam
• protipotresna ojačitev obokanih konstrukcij 
• ojačitev nosilnih elementov zaradi spremembe namembnosti

INJEKTIRANJE

Obnova nosilnih konstrukcij, ki so predmet preobremenitev, udarcev ob trkih in potresov;
Lepljenje in ojačitev konstrukcij z nizkotlačnim injektiranjem.

Tipični primeri uporabe:
• konstrukcijska sanacija nosilcev, stebrov in razpokanih tlakov z  injektiranjem
• zapolnitev in tesnjenje razpok v rezervoarjih, tankih ali kanalih
• obnova po postopku injektiranja za različne gradbene elemente kot so: fasade, obloge in arhitekturni elementi

• tesnjenje predorov,ki so podvrženi vdorom vode skozi  razpoke v betonu ali stike med kamnito oblogo
• tesnjenje jaškov ali hidrotehničnih objektov, kjer prihaja do izgub vode skozi razpoke ali delovne stike
• popravilo razpok v pregradah, jezovih, kanalih in rezervoarjih pod nivojem vode
• zapolnitev razpok v tlakih ali temeljnih ploščah, ki so vlažne ali zasičene z vodo
• konstrukcijska ojačitev in popravilo razpokanih konstrukcij v visoki gradnji, industriji in cesto gradnji
• podlivanje razpok v cementnih podlagah